Database publishing
is een soort toverformule
van formaat

Wat heb je aan database publishing?

Formaat biedt oplossingen waardoor publicaties sneller, beter en goedkoper geproduceerd kunnen worden. Zeker als het gaat om terugkerende publicaties.

Formaat ontwikkelt workflows die aansluiten op de werkwijze van het bedrijf. Dat wil zeggen dat de opmaak wordt geautomatiseerd. Op die manier komen boeken, gidsen en andere uitgaven heel snel tot stand. Deze methode is zeer efficiënt en ten opzichte van het ‘gewone dtp-werk’ vele malen goedkoper.

Het automatiseren van de opmaak is vooral interessant voor uitgaven met gegevens die in een database zijn opgeslagen. Voorbeelden van dit soort (druk)werk zijn: catalogi, data-gidsen, handleidingen, gestructureerde handboeken, (prijs)lijsten, tv-gidsen etcetera.

Bij veel bedrijven wordt nog steeds weinig gebruik gemaakt van deze automatiseringsmogelijkheden. Soms is het wel een onderdeel bij dynamische websites (met een database als basis). Maar het is ook te realiseren bij drukwerk en digitale producties. Formaat doet dat.

Het gebruik van database publishing biedt grote financiële voordelen, maar kan bovendien leiden tot andersoortige, kwalitatief betere en/of extra uitgaven.

Formaat kan het gehele proces opzetten en uitvoeren (inclusief database ontwikeling), maar kan bijvoorbeeld ook alleen de (XML-) scripts schrijven en als onderdeel van een nieuwe workflow aanbieden.